Avancera fokuserar på leverantörsanslutningar runt större köpare som vill införa eller bredda elektronisk handel på ett snabbt och smidigt sätt

Avancera är specialister på större e-handelsprojekt och leverantörsanslutningar runt större köpare som vill införa eller bredda elektronisk handel. Vi har lång erfarenhet av projekt med leverantörsanslutningar och medverkar till en bred anslutning av leverantörer för elektronisk affärskommunikation.

Avancera har mångårig erfarenhet och mycket hög kompetens inom elektronisk handel, från elektronisk fakturahantering (e-faktura) till kompletta EDIFACT-scenarion.

AVANCERA tar hand om hela leverantörsbearbetningen i projekten och hjälper leverantörerna rätt i utvärderingen av system och kommunikation för e-faktura / övrig elektronisk handel. Allt från enklare lösningar till integrerade systemlösningar som är anpassade till varje enskilt företags behov.

Avancera har väl inarbetade kontakter med de flesta företag och aktörer som arbetar med e-fakturor och elektronisk handel.

Projektledning  -  E-handelsprojekt  -  E-faktura  -  EDI-system  -  Leverantörsanslutningar
Authorized Basware Partner